Updated 14-feb-2004

De familie Daendels

August Derk wordt als 13de (!) kind geboren in 1803. In 1835 trouwt hij in Zwolle met Maria Catherina Henriëtte Gallé, die 13 jaar jonger was. Hun oudste kind Aleida Elisabeth Reiniera wordt in 1837 of 1838 geboren. Dit is de Betsy waar P.J. op 31 augustus 1852 in Modjokerto smoorverliefd wordt. Inmiddels is haar moeder dan overleden en is August Derk in 1851 hertrouwt met Petronella Egberta Bisschop (geen familie!) Zij was 13 jaar ouder dan Betsy en maar twee jaar jonger dan P.J.

In 1856 trouwt P.J. Roosegaarde Bisschop met Aleida Elisabeth Reiniera (Betsy) Daendels. Zij is de dochter van August Derk Daendels.

Lees ook het verhaal over de vader van August Derk: Herman Willem.

[Home] [Geschiedenis] [Roosegaarde] [Bisschop] [Daendels] [Roosegaarde Bisschop]